اطلاعات شرکت

شرکت سرمایه گذاری شفادارو

ارسلان کاظم پور

اطلاعات تماس

021-88368521-3

021-88368520

ایران, تهران, شهرک غرب. بلوار فرحزادی. بلوار شهید دادمان غربی. خیابان فخار مقدم. نبش گلبرگ چهارم شرقی. پلاک13

۲۴ آبان ۱۴۰۱

درباره ما

این شرکت به شناسه ملی 10102784472 به صورت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره 237561 مورخ 1383/10/06 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و طی شماره 10984 مورخ 1390/10/25 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی و در مورخ 1396/04/20 از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و در تاریخ 1396/12/16 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته گردید. فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های دارویی، غذایی و شیمیایی یا بهداشتی و درمانی در داخل و خارج از کشور فعالیت کند.

اطلاعات بیشتر

شرکت سرمایه گذاری شفادارو دارای 5 شرکت تولیدی و 2 شرکت پخش دارو می باشد.

شرکت های تولیدی:

1- معرفی شرکت داروسازی اسوه:
این شرکت به شناسه ملی 10861651780 در تاریخ 02/07/1345 به صورت شرکت سهامی ایران مرک تأسیس شد و طی شماره 11234 مورخ 05/11/1345 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ 27/12/1354 شروع به بهره برداری نموده است. ابتدا به صورت سهامی خاص ثبت گردیه و سپس در تاریخ 27/12/1370 به سهامی عام تغییر یافته و در تاریخ 17/12/1372 در فهرست بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از: آن احداث، مشارکت و ایجاد کارخانجات دارویی و تولید، ساخت و بسته بندی محصولات دارویی، شیمیایی، آرایشی و دامپزشکی و تمام محصولات ضد حشرات و گیاه هرزه، تهیه و تدارک واردات مواد اولیه، جانبی و ملزومات بسته بندی محصولات دارویی و ماشین آلات صنعتی و قطعات یدکی مورد نیاز می باشد. فعالیت فرعی این شرکت در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید تعهد سهام شرکت ها موجود، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

2- معرفی شرکت داروسازی جابرابن حیان:
این شرکت به شناسه ملی 10100339921 در تاریخ 18/10/1339 تأسیسس و به شماره 7646 مورخ 21/10/1339 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ 30/01/1348 شروع به بهره برداری نموده است. نام و نوع شرکت ابتدا به ترتیب به شرکت سهامی ئی-آر-اسکوئیب سنز آوا ایران، شرکت سهامی خاص اسکوئیب ایران، شرکت جابرابن حیان (سهامی خاص) و شرکت داروسازی جابرابن حیان (سهامی خاص) تغییر یافته و در تاریخ 20/06/1370 به سهامی عام تبدیل و از 31/05/1370 در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و از تاریخ 13/06/1370 در فهرست شرکت های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از: تولید و فروش دارو، احداث و ایجاد کارخانجات دارویی، سرمایه گذاری در سایر شرکت ها، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور می باشد و به موجب بهره برداری به شماره 3324 مورخ 30/01/1348 و اصلاحیه های سال های 1369 و 1374، تولیدات شرکت شامل انواع ویال خشک، کپسول، قرص، قطره، پماد و شربت.

3- معرفی شرکت داروسازی دانا:
این شرکت به شناسه ملی 10860393596 در تاریخ 23/02/1369 به صورت سهامی خاص و با نام داروسازی زکریای تبریز تأسیس شد و به شماره 4787 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسید و در تاریخ 13/04/1377 شروع به بهره برداری نمود و در تاریخ های 01/02/1387 و 16/02/1387 به موجب صورتجلسه مجمع فوق العاده موره 01/11/1386 به ترتیب از داروسازی زکریای رازی به داروسازی دانا و از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. و در تاریخ 11/02/1397 نام شرکت تحت شماره 11585 در فهرست شرکت های سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید. فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از: ایجاد و تأسیس کارخانه ها و آزمایشگاه های تحقیق، توسعه و تولید انواع مواد اولیه و فرآورده های دارویی، بیوتکنولوژیک، شیمیایی، غذایی و مکمل های غذایی- دارویی، آرایشی- بهداشتی، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و طبیعی، تشخیص طبی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی و تجهیزات و ماشین آلات و قطعات یدکی و مورد نیاز و تولید ملزومات دارویی، خرید و فروش، واردات و صادرات مواد اولیه، فرآورده ها و تجهیزات مرتبط با صنایع و فرآورده های فوق، مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید، یا خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود می-باشد. اخذ و پذیرش نمایندگی های مجاز شرکت های داخلی و خارجی جهت امور تحقیقاتی، تجاری و تولیدی و تأسیس شعب در مکان های مورد نیاز است. به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی، تجاری، صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مرتبط باشد مبادرت نماید.

4- معرفی شرکت داروسازی راموفارمین:
این شرکت به شناسه ملی 10100502354 در تاریخ در تاریخ 20/02/1348 تأسیس و تحت شماره 13150 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت ابتدا با مسئولیت محدود بوده و در تاریخ 13/07/1359 به سهامی خاص تبدیل گردیده است. فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از: تأسیس واحدهای تولیدی جهت تهیه مواد اولیه و انواع فرآورده های داروئی و بهداشتی، انجام کلیه امور بازرگانی مربوط به واردات، توزیع و فروش محصولات دارویی و بهداشتی و سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت های بازرگانی و تولیدی.

5- معرفی شرکت صنعتی کیمیدارو:
این شرکت در تاریخ 31/05/1344 با نام شرکت سهامی صنعتی هوخت تأسیس و تحت شماره 10080 مورخ 08/06/1344 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ 08/06/1344 شروع به بهره برداری نموده است. نام شرکت ابتدا به شرکت صنعتی کیمیدارو(سهامی خاص) و در تاریخ 28/08/1370 به شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو تبدیل و در آذرماه 1370در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از: تولید و توزیع انواع محصولا دارویی، آرایشی، بهداشتی، شیمیایی و گازها، تولید نیمه صنعتی و صنعتی مواد اولیه محصولات مذکور، واردات مواد اولیه، بسته بندی و مواد شیمیایی، محصولات و لوازم یدکی مورد نیاز، صادرات مواد اولیه و محصولات، خرید و فروش سهام و هرگونه عملیات دیگر که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

شرکت های پخش:

1- معرفی شرکت پخش رازی:
این شرکت به شناسه ملی 10100984191 در تاریخ 16 تیر 1363 تشکیل و در تاریخ 30 مرداد 1364 به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره 53284 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در تهران به ثبت رسیده و از مهر 1363 عملاً فعالیت خود را آغاز نموده است و به موجب آگهی روزنامه رسمی مورخ 27/03/1400 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و در تاریخ 26/04/1400 با شماره 11867 با نماد درازی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است. فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از: پخش و توزیع هر نوع کالا، انجام هر گونه خدمات، مشارکت در شرکت های دیگر و انجام هرگونه امور بازرگانی و واردات مجاز مربوط به موضوع شرکت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع هرگونه لوازم و تجهیزات پزشکی، انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا.

2- معرفی شرکت دارویی پخش رازی:
این شرکت به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ 8 اسفند 1386 تحت شماره 318064 و شناسه ملی 10103565458 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و از مهرماه 1387 عملا فعالیت خود را آغاز نموده است. فعالیت اصلی این شرکت عبارت است از: واردات دارو و تجهیزات پزشکی و هرگونه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات دارو و تجهیزات پزشکی و هرگونه کالای مجاز بازرگانی، مشارکت در امور واردات و صادرات بازرگانی دیگر شرکت ها، سرمایه گذاری و انجام هر گونه خدمات مشاوره و انجام هر گونه خدمات بازار یابی مجاز، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، واردات داروهای فوریتی خاص و تک نسخه ای، واردات و صادرات داروهای دامپزشکی، واکسن و مواد بیولوژیکی و مکمل های دامپزشکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، واردات مواد اولیه داروئی، ارائه و قبول نمایندگی های داخلی و خارجی و ایجاد شعب داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی، تهیه و تولید شامل تولید داخل و تولید تحت لیسانس و تولید قراردادی درون مرزی و برون مرزی در خصوص دارو و مکمل و ملزومات، تأسیس داروخانه و مشارکت با کلیه پیمانکاران و شرکت های داخلی و خارجی و مشاوره و احداث بنا و عقد قراردادهای مربوطه پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد