*آگهی تکمیلی در خصوص مزایده فروش سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب*

*آگهی تکمیلی در خصوص مزایده فروش سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب*

*آگهی تکمیلی در خصوص مزایده فروش سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب*

در راستای اجرای تکالیف قانونی، شرکت مدیریت و طرح و توسعه آینده پویا(سهامی خاص) در تاریخ 1399/01/25 فروش  100 درصد  سهام  شرکت  کشت و صنعت و دامپروری دشت  چشمه  بناب را به وکالت از طرف بانک ملی ایران آگهی نمود. با توجه به درخواست های متعدد جهت بازدید کارخانه  شرکت  مزبور  در استان  فارس و عدم امکان تردد بین استاني به دلیل محدودیت های وضع شده به دلیل شیوع  بیماری کرونا ، آگهی  مزایده مورخ 25/ 01/ 1399 لغو می گردد  تا  پس  از  رفع شرایط بحرانی کشور  و  برقراری  شرایط رقابتی تر  در  موعد دیگر آگهی خواهد گردید.

                                            هیات مدیره شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص)

۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید