*آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت دشت چشمه بناب(نوبت اول)*

*آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت دشت چشمه بناب(نوبت اول)*

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت دشت چشمه بناب((نوبت اول))

۱۷ اسفند ۱۳۹۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید