پیام مدیرعامل

بنام خدا

گام‌های شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با اتکا به صداقت و شفافیت، آینده‌نگری و دوراندیشی، انعطاف‌پذیری و پویایی در راستای توسعه اقتصاد اسلامی و ایرانی برداشته می‌شود. در خلق مزیت رقابتی پایدار، خود را ملزم به رعایت قواعد و استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌دانیم. در این مسیر با صیانت از دارایی‌ها و منافع سهامداران و ذینفعان شرکت و وفاداری به اهداف سازمانی در اکوسیستم بانکداری شدت و دامنه خلق ارزش‌های خود را توسعه می‌بخشیم. همچنین با توجه به محورهای اصلی توسعه اقتصادی بانک ملی تلاش می‌شود تا با زمان‌‌شناسی و استفاده بهینه از فرصت‌های اقتصادی از تحقق اهداف والای بانک ملی دریغ نورزیم. تاب‌‌آوری بنگاه‌های زیرمجموعه خود را با رویه‌های کارآمد راهبری شرکتی و جلب و حفظ اعتماد عمومی ارتقاء می‌دهیم . در ادامه سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش، حوزه‌های اولویت‌دار و دارای مزیت با مدنظرقراردادن ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیگیری می‌شود. در تقویت حرکت به سمت حوزه‌های سرمایه‌گذاری با ارزش افزوده بالا نیز خود را پایبند به حضور و توانمندسازی سرمایه انسانی و استفاده از ظرفیت‌های خرد جمعی در محیط یادگیرنده می‌دانیم.

در نهایت درک و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی در تمام سطوح را سر منشأ سلامت رفتار سازمانی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا قرار داده‌ایم.

 

 

                                                              افشار فتح‌الهی

                                                                       مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا