» درباره شرکت » اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

اعضای هیأت مدیره شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا

 رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) دکتر علی زارعی
 نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل (موظف) دکتر محمدحسین فروزان مهر
 عضو هیأت مدیره (غیرموظف) دکتر حسین پناهیان
 عضو هیأت مدیره (غیرموظف) دکتر کریم بروفرد
 عضو هیأت مدیره (موظف) هادی جعفرقلی زاده

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از تقاطع نیایش-روبروی پارک ملت-نبش کوچه عاطفی غربی-پلاک ۲۵۷۷(۱۴۰۱)
کدپستی : ۱۹۶۷۹۳۳۱۱۳
تلفن:  ۲۶۲۰۳۵۰۴- ۲۶۲۳۱۸۰۴- ۲۶۲۳۱۷۰۵
فکس : ۲۶۲۰۱۶۷۰
پست الکترونیک : info@mapouya.com