» واگذاری ها » اخبار فراخوان ها

**اطلاعیه اطلاعیه**

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت گروه صنعتی بلا (نوبت سوم)

تمدید مجدد مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران (سهامی عام) نوبت اول

آگهی تمدید مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران (سهامی عام) نوبت اول

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران (سهامی عام) نوبت اول

آگهی مزایده عمومی واگذاری سهام شرکت گروه صنعتی بلا (نوبت دوم)

فراخوان برگزاری مزایده واگذاری سهام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

آگهی مزایده واگذاری سهام شرکت های گروه صنعتی بلا و نکاچوب (نوبت اول)

آگهی مزایده واگذاری سهام شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (سهامی عام) نوبت سوم

آگهی مزایده واگذاری سهام شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر (سهامی عام) نوبت دوم

تماس با ما

تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از تقاطع نیایش-روبروی پارک ملت-نبش کوچه عاطفی غربی-پلاک ۲۵۷۷(۱۴۰۱)
کدپستی : ۱۹۶۷۹۳۳۱۱۳
تلفن: ۲۶۲۰۱۳۶۳- ۲۶۲۰۳۵۰۴- ۲۶۲۳۱۸۰۴- ۲۶۲۳۱۷۰۵
فکس : ۲۶۲۰۱۶۷۰
پست الکترونیک : info@mapouya.com