اخبار

آگهی واگذاری سهام شرکت نکا چوب (سهامی خاص)

آگهی واگذاری سهام شرکت نکا چوب (سهامی خاص)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مزایده واگذاری سهام شرکت نکا چوب (سهامی خاص)

 

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به نمایندگی از بانک ملی ایران در نظر دارد 100% سهام شرکت نکا چوب (سهامی خاص) را با مشخصات ذیل از طریق مزایده واگذار نماید:

1.      موضوع فعالیت: طبق اساسنامه عبارت است از بهره برداری از جنگل ها ، تهیه و اجرای طرح های جنگلداری ، تاسیس کارخانجات صنایع چوب ، بهره برداری از آن ها و تولید فرآورده های چوبی

2.      تاریخ تاسیس: تیرماه 1348

3.      محل شرکت: ساری، جاده دشت ناز

4.      سرمایه شرکت:178،155 میلیون ریال

5.      دارایی های ثابت منقول و غیر منقول شرکت:

الف- عرصه کارخانه 44 هکتار

ب-8 هکتار زمین کشاورزی

ج-ماشین آلات و تجهیزات

د- وسائط نقلیه

6.      قیمت پایه 100 % سهام: 448،000،000،000( چهارصد و چهل و هشت میلیارد ریال) که حداقل 25 درصد آن نقد و مابقی حداکثر ظرف مدت2 سال در قالب اقساط سه ماهه قابل پرداخت با توثیق اموال غیر منقول است.

الف- در صورتی که دو یا چند متقاضی قیمت یکسانی پیشنهاد داده باشند، اولویت با خریداری است که حصه نقدی بیشتر یا زمان پرداخت اقساط کمتری پیشنهاد داده باشد.

 ب-هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7.      شرایط شرکت در مزایده:

الف- سپرده شرکت در مزایده 13500 میلیون ریال(سیزده و نیم میلیارد ریال) است که بایستی طی چک بانکی در وجه شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ضمیمه پاکت در خواست خرید در مقابل رسید به شرکت مذکور به نشانی : تهران-خیابان ولیعصر- نبش کوچه عاطفی غربی- پلاک1401 طبقه سوم تحویل گردد.

ب- سپرده نفرات اول و دوم حداقل تا مدت دو هفته بعد از اعلام برنده مزایده نزد شرکت باقی می ماند و سپرده سایر نفرات مسترد خواهد شد.

ج- برنده مزایده ظرف مدت حداکثر دو هفته از تاریخ اعلام نتیجه، می بایست جهت انعقاد قرارداد و پرداخت پیش پرداخت ثمن معامله به شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا مراجعه و اقدام لازم به عمل آورد.

د- در صورت عدم امضاء قرارداد با نفر اول جهت انجام معامله و یا عدم ایفای تعهدات تا حداکثر دو هفته از زمان اعلام نتیجه مزایده،چک سپرده نفر اول به نفع شرکت ضبط و وصول خواهد شد و نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام می گردد.

ه- انتقال مالکیت سهام صرفا به شخص برنده مزایده و پس از انعقاد قرارداد و پرداخت کلیه هزینه های قانونی و انجام تعهدات صورت می پذیرد و شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به انتقال موضوع مزایده به شخص ثالث ندارد.

کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و ضمایم شرکت در مزایده با در دست داشتن مدارک شناسایی(اصل شناسنامه و کارت ملی و یا شناسه ملی اشخاص حقوقی )  به انضمام کپی آن ها و اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال(پانصد هزار ریال) به حساب جاری این شرکت به شماره 0106076307005 نزد بانک ملی شعبه خاتم الانبیا ، بابت خرید اسناد مزایده از ساعت  9تا ساعت 16 روزهای اداری به نشانی فوق مراجعه نمایند.

متقاضیان می بایست پیشنهادات خود را روشن و مشخص بدون هر گونه ابهام  و قید و شرطی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  96/5/31  در پاکت لاک و مهر شده به همراه چک سپرده به نشانی ذکر شده تسلیم دبیرخانه شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا نمایند.

پاکت های پیشنهادی ساعت 14  روز  چهارشنبه  مورخ 96/6/1  در محل این شرکت به نشانی مذکور ، مفتوح خواهد شد.  شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا در رد یا قبول همه یا هریک از پیشنهادات مختار است. حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات مزایده بلامانع است. پس از مشخص شدن برنده مزایده ، نقل و انتقال قطعی سهام در چهارچوب قرارداد نهایی صورت خواهد گرفت.

 

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص)

 

 

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۰۷
شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا |
تعداد بازدید : ۱,۵۰۳

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید