رسالت شرکت :

رسالت شرکت :

در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاستها که همانا کاهش تصدی گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است ، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با برنامه ریزی منسجم  و رفع نواقص درصدد  واگذاری شرکت های تحت پوشش خود به گونه ایست که ضمن حفظ ارزش و جایگاه این شرکت ها ، مدیریت آن در اختیار  افراد و اشخاص حقوقی و یا حقیقی قرار گیرد که اهلیت لازم در اداره آنها را داشته و باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید و ادامه کار این مجموعه ها نگردند.


تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از تقاطع نیایش - روبروی پارک ملت -نبش کوچه عاطفی غربی - پلاک 2577(1401) - کد پستی : 1967933113

تلفن : 26201363 - 26203504 - 26231804 - 26231705     

فکس : 26201670

ایمیل : info@mapouya.com