معاونت

مسئولیت

شماره تماس داخلی

دکترقربانی

مشاور عالی مدیرعامل

317

دکتر امیری

معاون امور سرمایه گذاری و واگذاری(عضو هیئت مدیره)

308-309

دکتر معدنچی

معاون امور شرکت ها و مجامع

320- 321

دکتر شیدایی

معاون امور مالی و پشتیبانی

215

 


تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از تقاطع نیایش - روبروی پارک ملت -نبش کوچه عاطفی غربی - پلاک 2577(1401) - کد پستی : 1967933113

تلفن : 26201363 - 26203504 - 26231804 - 26231705     

فکس : 26201670

ایمیل : info@mapouya.com